Bager-miniVýhody

Hĺbkový dosah je až 2,5 m a šírka ryhy v závislosti od použitej výkopovej lopaty.

Tie môžu byť 25, 40, 50, 60 cm a plus 100 cm široká bezzubá nakladacia a planírovacia lopata. Zeminu je možné hneď pri kopaní nakladať na vyklápacie auto a vyvážať.

Ďalšou výhodou týchto strojov je že stroj môže ukladať vykopanú zeminu za seba.

Jeden z našich strojov ma zvýšenú svahovú dostupnosť systémom nakláňania kabíny. Tento systém tiež umožňuje hĺbenie základových rýh aj v svahovitom teréne, pričom sú vykopané kolmo na vodorovnú rovinu, čo je dôležité pre statiku stavby.

[VDS]

Hmotnosť strojov je od 1,4 do 2,0 ton, čo umožňuje ich prepravu na prívesnom vozíku za automobilom. Tým je doprava rýchla, bezpečná, efektívna…, to znamená, že pre zákazníka lacná.

V porovnaní s ručným kopaním je výkop realizovaný rýchlo a efektívne, čo umožňuje rýchle uloženie inžinierskych sieti a tým aj predchádzanie závalom už vykopaných jam a rýh.

V zásade strojom je možne zahrnúť a upraviť do pôvodného stavu všetko, čo sa nim vykopalo.